Pytania i odpowiedzi
Czemu konwerter mi nie zadziałał?
Nie wiem, prześlij mi problemowy plik z opisem błędu mailem albo od razu do systemu śledzenia błędów.
Pliki wszystkich formatów wygenerowane poprawnie i z ciągłą numeracją rozdań od 1 (np. wygenerowane przez BigDeala) powinny konwertować się we wszystkie strony bez problemu. Nie wszystkie formaty plików są udokumentowane w sposób pozwalający obsłużyć je kompleksowo, na przykład formaty DUP i DLM (stary i nowy format Duplimate) zawierają dużo opcji, które konwerter ignoruje, a czasami wręcz wprost przyznaje, że nie wie, jak się zachować. Jeśli masz jakieś informacje, które mogłyby usprawnić wsparcie takich formatów, pisz jak wyżej.
Czemu konwerter nie wspiera formatu X?
Bo nie obsługiwał go BigDeal w momencie, kiedy konwerter powstawał.
Wyjątkiem są "ślepe" formaty Duplimate, które były wyodrębione w BigDeal, ale nie są obsługiwane, a różnią się od "jawnych" formatów Duplimate tylko określonymi opcjami. Oba te formaty są prawidłowo importowane, konwerter zapisuje jednak tylko do plików "jawnych".
W przyszłości rozważane jest wsparcie dla formatu LIN. Jeśli chcesz obsługi jakiegoś innego formatu, pisz jak wyżej.
Słyszałem, że obsługujesz już też format LIN.
Jak brzmi pytanie?
Przepraszam, jaki zakres formatu LIN obsługujesz?
Import z plików LIN odczytuje nazwę imprezy, numery kolejnych rozdań oraz ich rozkłady (sprawdzając, czy wszystkie tak samo ponumerowane rozdania mają ten sam rozkład). Testowany na rozdaniach ściąganych z archiwum VuGraph, z archiwum BBO MyHands oraz w formacie BBO HandViewera.
Eksport odbywa się w formacie zgodnym z plikami do prowadzenia transmisji BBO VuGraph.
Czemu w pliku PBN nie ma analizy w widne?
Nie ma, pracuję nad tym. Możesz ją sobie łatwo (i szybko!) wykonać przy pomocy BCDD.
Jak to "nie ma"? Może masz popsuty plik.
Jest, wspomagana silnikiem BCalc.
Czemu dostaję mnóstwo ostrzeżeń .xxx file format assumes consequent deal numbers from 1?
Niektóre formaty nie przechowują numerów rozdań. W takich sytuacjach, zarówno przy imporcie, jak i eksporcie, konwerter zakłada, że rozdania mają kolejne numery, od 1. Może to doprowadzić do zmiany numeracji rozdań, jeśli oryginalny plik nie zaczynał się od rozdania nr 1 albo numeracja zawierała dziury.
Czemu mój PBN nie chce się otworzyć w BigDealu?
BigDeal zakłada, że numeracja rozdań w pliku PBN zaczyna się od 1. Możliwy jest eksport do PBN plików, które nie spełniają tego warunku (np. formaty Duplimate robią tak powszechnie).
Jest łatwy sposób, aby poradzić sobie z tym problemem:
 1. Wyeksportować rozkłady do plik DLM.
 2. Odnaleźć w pliku DLM linię From board=X.
 3. Zmienić ją na From board=1.
 4. Tak spreparowany plik skonwertować do PBN.
 5. Prawdopodobnie konwerter zgłosi błąd sumy kontrolnej, można go ignorować, jeśli nie chce się używać pośredniego pliku DLM.
 6. Wynikowy plik PBN rozpoczyna się od rozdania nr 1 i jest uzupełniony rozdaniami z 13-kartowymi kolorami w każdej z rąk.
Czy to bezpieczne, tak wysyłać rozkłady do Internetu?
Doskonałe pytanie!
Nie jestem oczywiście w stanie zapewnić, że przesyłane w ten sposób rozkłady są w 100% odporne na wyciek, ale ze strony konwertera:
 • zapewniam szyfrowane połączenie HTTPS
 • udostępniam kod źródłowy całości narzędzia
 • nie przechowuję oryginalnych plików wejściowych na serwerze
 • pliki wynikowe przechowuję przez 15 minut od momentu wygenerowania
 • pliki wynikowe dostępne są tylko w tej samej sesji przeglądarki, w której zostały wygenerowane
Ogólnie, jeśli zachować elementarne środki ostrożności, tj. niekorzystanie z konwertera w niezaufanych sieciach oraz z niezaufanych komputerów, konwerter niesie dużo mniejsze ryzyko niż np. zostawienie rozkładów na pamięci przenośnej na sali gry czy wysyłanie ich pocztą elektroniczną.